Når barn og unge treng hjelp

Det skal vere trygt og godt å vekse opp i Sykkylven. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.