-

Korleis nytte rettleiaren

Start

Rettleiaren for BTI er eit verktøy som skal gjere det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen. På første sida har ein full oversikt over alle nivå og steg. Alle punkta i oversikta er interaktive og leiar til utfyllande informasjon til det spesifikke punkt.

Om du har starta rettleiaren for første gong er det naturleg å starte på nivå 0, steg 1.

Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Kvart steg skal raskt oppfattast og forståast. Her finn du ei forenkla framstilling til kva du skal gjere på det gjeldande nivået. Alle utheva ord vil føre deg inn til ytterlegare informasjon.

Er det likevel naudsynt med ytterlegare informasjon er det tilgjengeleg nederst på kvart steg i heile rettleiiaren.

Illustrasjon Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Tilhøyrande skjema og verktøy til høgre

Alle dokument og skjema som er relevante for gjeldande steg er tilgjengelig på høgre side.

Illustrasjon Tilhøyrande skjema og verktøy til høgre